მონაწილეობა ჭუხაის ფორუმზე

2018 წლის 12 მარტს ჰუალინგ ჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა, ბ-ნმა ვანგ შენგსინმა მონაწილეობა მიიღო ჩინეთში, ქ. ჭუხაიში გამართულ „2018 წლის ჩინეთის ინდუსტრიული პარკების საინფორმაციო ფორუმში“, სადაც მან მსმენელებს გააცნო ჰუალინგ ჯგუფი, ჰუალინგის სპეციალური საერთაშორისო ეკონომიკური ზონა, ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა და ისაუბრა პრეფერენციული პოლიტიკისა და საინვესტიციო გარემოს შესახებ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *